Zdravotnícke zariadenie zamerané na privátnu zdravotnícku prax

Vytlačiť

MUDr. Zuzana Beňačková, psychiatrická ambulancia

lekariLekár: MUDr. Zuzana Beňačková

Zdravotná sestra: Blažena Cuninková

Tel.: 055 633 39 88

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok 8.00 - 13.30 14.00 - 16.00
objednaní pacienti - psychoterapia
Utorok 8.00 - 13.30 14.00 - 16.00
objednaní pacienti - psychoterapia
Streda   11.30 - 18.00
Štvrtok 8.00 - 13.30 14.00 - 16.00
objednaní pacienti - psychoterapia
Piatok 8.00 - 13.30  

Spádové územie:

  • sídlisko a obec Ťahanovce
  • zmluvní pacienti podľa slobodnej voľby lekára

Počas neprítomnosti zastupuje:

  • MUDr. Martin Medvecký, psychiatrická ambulancia, Tomášikova 8, Košice
  • MUDr. Kornélia Fabišíková, psychiatrická ambulancia, Cottbuská 13, Košice