Zdravotnícke zariadenie zamerané na privátnu zdravotnícku prax

Vytlačiť

PhDr. Daniela Čižmárová, psychologická ambulancia

lekariLekár: PhDr. Daniela Čižmárová

Tel.: 055 633 60 82

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok 7.30 - 13.30 14.00 - 15.00 Psychoterapia
Utorok 7.30 - 13.00 13.30 - 15.00 Psychoterapia
Streda   13.00 - 18.00  
Štvrtok 7.30 - 13.00 13.30 - 15.00 Psychoterapia
Piatok 7.30 - 13.30    

Spádové územie:

  • mestská časť Sever
  • obec Kavečany
  • sídlisko a obec Ťahanovce
  • zmluvní pacienti podľa slobodnej voľby lekára